Autentické svědectví uprchlíka z pracovního tábora v Severní Koreji

Pracovní tábory pro politické vězně existují v Severní Koreji dvakrát déle než ruské gulagy a podle odhadů v nich žije v otřesných podmínkách více než dvěstě tisíc lidí. 

Sin Tong-hjok (anglická podoba jména Shin Dong-hyuk) se narodil v roce 1982 v Kaechonu, v táboře pro politické vězně, který leží asi 75 kilometrů od Pchjongjangu. Bratři Sinova otce kolaborovali za války s Jihokorejci a za to v severokorejském režimu pykají tři generace celé rodiny, jakožto "zrádci země." 

~~~~

Uplynulo již více než 60 let od skončení 2. světové války a osvobození všech vězňů z nacistických koncentračních táborů. Stejně tak byly zrušeny nechvalně proslulé sovětské gulagy a tak by se mohlo zdát, že se přeci jen lidstvo ze všech zvěrstev poučilo a život na Zemi je teď o něco lepší. Ovšem až na jeden stát. Severní Korea, místo kde neplatí mezinárodní úmluvy a kde život člověka je méně než cena fungujícího šicího stroje.

Blaine Harden, americký spisovatel a reportér nám předkládá příběh Sin Tong-hjoka, jediného Severokorejce, který se narodil v pracovním táboře a dokázal z něj uprchnout. Předem nutno podotknout, že tato kniha rozhodně není pro slabší povahy. Předkládá čtenáři syrový pohled na Sinův příběh, včetně všech zvěrstev, které se v táborech odehrávají.

V zemi s diktaturou na pomezí komunismu a neomezené monarchie živoří asi 200 tisíc vězňů ve dvou typech trestných táborů: Čísla 15 až 18 mají převýchovné zóny a je možné se z nich legálně dostat na svobodu; čísla 1 až 14 jsou oblasti "úplné kontroly", kde "nenapravitelní" pracují, dokud nezemřou.

Koncentrační tábory v KLDR
V Severní Koreji je v současnosti nejméně šest koncentračních táborů, ve kterých žije 150 až 200 tisíc politických vězňů. Podle satelitních snímků se tábory v posledních letech rychle rozrůstají a co se v nich vše děje se okolní svět může jenom domnívat.

10 pravidel táborů:
1.Nesmíš utéct.
2.Tři a více lidí se nesmí seskupovat.
3.Nesmíš krást.
4.Musíš se bezpodmínečně hlásit dozorcům.
5.Musíš nahlásit všechny neznámé a podezřelé osoby.
6.Musíš sledovat ostatní a nahlásit veškeré podezřelé aktivity.
7.Zadanou práci musíš provést s nejlepším výsledkem.
8.Nesmíš se soukromě stýkat s osobou druhého pohlaví mimo práci.
9.Musíš se hluboce kát za své chyby.
10.Kdo poruší tyto zásady a předpisy tábora, bude okamžitě zastřelen.

Sin se narodil roku 1982 právě v jednom takovém nápravném zařízení - Táboře 14. Místa z něhož se dostanete jedině smrtí. V knize Sin popisuje svůj příběh plný utrpení, hladu a strádání. Od útlého dětství, přes popravu jeho matky a staršího bratra až do okamžiku kdy v něm uzrálo přesvědčení pokusit se o útěk a dostat se z tábora pryč. Dál do Číny, popřípadě Jižní Koreji. 

Autor se vedle vyprávění Sinova příběhu věnuji i celkové problematice Severní Koreji a dává tak ucelený pohled na problémy s tímto ožehavým tématem. Dává čtenářům nahlédnout na hrůzy pracovních táborů ale i pochopit celkový stav kolem severokorejských utečenců ve světě a jejich problémy s postupným zapojením do pro nás normální společnosti a života. Jelikož vzpomínky na hrůzné zacházení a strádání z táborů si ponesou až do konce života.Pro normálního člověka bude tento příběh velmi úzkostný a traumatický. Místy se budete pozastavovat nad tím, co Kimův režim dokáže udělat člověku a bohužel i dítěti. O to děsivější je fakt, že se nejedná o fikci ale skutečnost, která se navíc děje v dnešní době, za tichého přihlížení celého světa. Sinův příběh tak vykřesává jiskřičku naděje, že se snad světové vlády začnou zabývat zvěrstvy, které páchá na lidech dynastie Kimů v Severní Koreji. Protože se zatím zdá, že právě Severní Korea je příslovečné tabu mezinárodní politiky. A právě příběh Sina a jemu podobných by mohl pohnout s mocnými tohoto světa a dát tak naději na svobodu a život i těm, kteří v tuto chvíli trpí kde si v Táborech 1 až 18.

Tímto bych chtěl poděkovat knihkupectví Martinus.cz za poskytnutí recenzního výtisku. Knihu Útěk z Tábora 14 můžete objednat například na jejich stránkách zde.

~~~~


Blaine Harden je spisovatel a reportér PBS Frontline. Specializuje se na východní Asii a Afriku a přispívá do časopisů The Economist a The Washington Post. Žije v Seattle ve státě Washington
Sin Tong-Hjok se narodil v Táboře 14 v Severní Koreji, kde roku 1996 zažil popravu své matky a bratra. Roku 2005 uprchl do Číny, odkud se dostal do Jižní Koreje a potom do Spojených států~~~~


Blaine Harden - Útěk z Tábora 14 / PŘEKLAD: Kamila Weiserová / VYDAL: Ikar / STRAN: 216 / ŽÁNR: faktaMOJE HODNOCENÍ: 95%